CMS niet beschikbaar

Het Content Management Systeem is tijdelijk niet beschikbaar vanwege onderhoud. Probeer het over enkele ogenblikken nogmaals. Blijft het systeem onbereikbaar, waarschuw dan de beheerder van de website."); include('lib/functions.php'); $action = $_SESSION['action']; if ($_GET['action'] != '') $action = $_GET['action']; if ($_POST['action'] != '') $action = $_POST['action']; if ($action == '') $action = 'home'; #still no action; action is statuspage $_SESSION['action'] = $action; if ($action == 'logout') logout(); if ($action == 'checklogin') checklogin(); #check user and password checksession(); #if we don't have a valid session: redirect to loginpage $do = @$_GET['do']; $id = intval(@$_GET['id']); $id2 = intval(@$_GET['id2']); $seq = intval(@$_GET['seq']); $chapter = @$_GET['chapter']; if(db_getNumRows('SELECT * FROM cms_function AS f, cms_access AS x WHERE f.include = "'.$action.'" AND x.function_id = f.id AND x.user_id = '.$_SESSION['user']['id'])) $access = true; template_open($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/cms/cms3.dwt'); template_fill('longname',$_longname); template_fill('logindiv',showLoginHeader()); template_fill('menu1',showMenu()); if ($access || $_SESSION['user']['is_admin'] || $action=='home') { @include('include/'.$action.'.php'); } $output; template_fill('output',$output); template_show(); ?>